1026 - د ا ر و ی ن ی س م - ا ج ت م ا ع ی

13:24 - چهارشنبه - 19/5/90

 

د ا ر و ی ن ی س م - ا ج ت م ا ع ی

 

 

میگه من خیلی عوضی ام ...

یک روزی سوار اتوبوس بودم ؛ یک پیرمرد فقیر پول خواست ازم .. ندادم بهش ؛ قول دادم ولی به خودم یک روز تغییر داده باشم این وضع رو ...

ولی بعدها حتی آرزو نکردم توی قلبم که برگردم و عوض کرده باشم چیزی رو ...

نمی ذارم خیلی خود تخریبی کرده باشه ...

میگم بهش من از تو پس خیلی جلوترم ... بیا صورت مسأله رو پاکش کنیم کلا ً ...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید