1004 - ح س ا د ت

12:01 - چهارشنبه - 5/5/90

 

ح س ا د ت

 

 

یه موج کوچک دارد موهام که مامی گیر داده یه چند وقتیه رفته به مادر بزرگت ، مادر پدری یعنی ! قهر

دیشب از حمام آمدم ؛ تا موهام خشک بشه ، دوباره ریز ریز موج افتاده توش ؛ اومدم به مامی میگم : وای مامی ! باز موهام اونجوری شد که حسودیت میادها ! از خود راضینیشخند

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید