1006 - ن ج ا ب ت

22:54 - سه شنبه - 4/5/90

 

ن ج ا ب ت

 

 

مدارکم را که تحویل می گیرم ، برگه گواهی بیمارستانی است که عمل یک سالگی ام را آنجا انجام داده اند ... 

خنده ام گرفته ... می خواهم پاره اش کنم بریزم دور ، مامی تأکید می کند حتما ً نگهش داشته باشم ، یک روز به درد می خورد ! خمیازه

 

6-7 سال است گم و گور شده توی کوه مدارک شخصی ام ...

شاید هم پاره اش کرده ام یادم نیست ! چشم

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید